Cách nhanh chóng để kiếm tiền trực tuyến (Perfect Money | Payeer | Bitcoin)

Đặt cược hoàn toàn tự động không giới hạn trên pmdice.com với Google Chrom

Cơ bản:
Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản. Nhận kết quả đặt cược được trả lại (thua hoặc thắng) từ trang web https://pmdice.com thông qua bảng điều khiển của trình duyệt Google Chrome và sau đó sửa đổi mã JavaScript theo chiến lược của riêng bạn để đặt cược hoàn toàn tự động và dễ dàng. Thắng giải thưởng tiền.


(Hoạt hình thử nghiệm đặt cược tự động)


Các bước (cách đặt cược tự động):
1.Launch trình duyệt Google Chrome (hoặc trình duyệt tương tự có bảng điều khiển).
2.Mở trang web https://pmdice.com trong trình duyệt Chrome để đăng nhập vào trang web (tài khoản phải có một lượng PM nhất định).
3. Nhấn phím F12 trên bàn phím, sau đó nhấp vào "Bảng điều khiển" , sao chép mã JavaScript bên dưới và dán vào "Bảng điều khiển" . Sau đó nhấn enter.

(Bạn có thể sửa đổi các tham số theo tình huống của riêng bạn)

Mã JavaScript trên có thể sửa đổi mã theo tình huống của bạn:

var tienMin = '0,001'; // số tiền đặt cược ban đầu
var heSoNhan = [1,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192];
// Số tiền ban đầu được nhân với bội số. (Ví dụ: :) ;

var tiendanh = tienMin;
var indexheSoNhan = 1;
setInterval (hàm () {
document.querySelector ('#mfInputAmount'). giá trị = tiendanh;
document.querySelector ('#btnplaymb'). nhấp chuột ();
setTimeout (hàm () {
if (document.querySelector ('.label-risk')! == null) {
indexheSoNhan + = 1;
tiendanh = tienMin * heSoNhan [indexheSoNhan];
}
if (document.querySelector ('.label-thành công')! == null) {
indexheSoNhan = 1;
tiendanh = tienMin * heSoNhan [indexheSoNhan];
}}, 1500); // nhỏ hơn số sau (nếu tốc độ mạng của bạn chậm, hãy thay đổi 1500 thành giá trị lớn hơn, chẳng hạn như 3000)
}, 2000); // lớn hơn số ở trên (nếu tốc độ mạng của bạn chậm, thay đổi 2000 thành lớn hơn, chẳng hạn như 4000)Bạn có thể đặt "TRẢ TIỀN" trong khi đặt cược tự động


Cài đặt chiến lược đặt cược


THANH TOÁN = 1,5 lần
var heSoNhan = [1,1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536];

THANH TOÁN = 4x
var heSoNhan = [1,1,1,2,2,4,4,8,8,16,16,32,32,64,64,128,128,256,256,512,512,1024,1024,2048,2048,4096,4096,8192,8192] ;

Latest Articles

Chơi trò chơi với giá 3 $ 4 | 1 ngày. Vốn đầu tư: $ 8,19 (Cách 3: Rủi ro)

CÔNG CỤ CẤP ĐỂ CHƠI PMDICE CHO MÁY HOÀN LẠI VÀ KIẾM TIỀN

Hướng dẫn chơi tung đồng xu để kiếm $ 10 | ngày cực kỳ dễ dàng

Chiến lược chơi trò chơi PMdice.com để kiếm 5-10 đô la mỗi ngày, ban đầu chỉ cần 1 đô la

CÁCH KIẾM TIỀN VỚI PMdice.com

Chơi trò chơi kiếm 2-3 $ | 1 ngày, Vốn đầu tư 6,6 $ (Cách 1: AN TOÀN)

1 trang KIẾM TIỀN RẤT DỄ DÀNG với 30 lần đặt cược, mức cược tối thiểu: $ 0,0001

Đặt cược hoàn toàn tự động không giới hạn trên pmdice.com với Google Chrom

Lang

English  Tiếng Việt  中文